पुश अप लेगिंग स्पोर्ट्सवेयर सफ्ट पॉलिएस्टर उच्च कम्मर

उत्पादन कोड: 23531931-1-l

उपलब्धता:स्टक मा

उपलब्ध विकल्पहरू

लिङ्ग: महिला
वस्तु प्रकार: लेग्गीन्स
ब्रान्ड नाम: किकिटआउट
कमरको प्रकार: उच्च
नमूना प्रकार: स्ट्रिप
कपडा प्रकार: बुना
मोडेल संख्या: JK2
सामाग्री: पलिएस्टर
सामाग्री: स्प्यानडेक्स
मोटाई: मानक
लम्बाइ: टखल-लम्बाइ
शैली: Streetwear

पुश अप लेगिंग स्पोर्ट्सवेयर सफ्ट पॉलिएस्टर उच्च कम्मर

छवि
छवि